Aktualności

31.05.2010

Komunikat w sprawie letnich obozów sportowych MOS Wola

W czasie wakacji organizowane są zgrupowania treningowe. Wszystkie osoby, które jeszcze nie załatwiły spraw obozowych prosimy o niezwłoczne załatwienie niezbędnych formalności, według informacji zamieszczonych poniżej, w komunikacie.

  • Na obozach w Stręgielku zawsze jest wesoło.
    Na obozach w Stręgielku zawsze jest wesoło.
  • Boiska pod lasem w Stręgielku od rana do wieczora tętnią życiem.
    Boiska pod lasem w Stręgielku od rana do wieczora tętnią życiem.
  • Wycieczki kajakowe to podstawowy punkt programu na obozie w Stręgielku.
    Wycieczki kajakowe to podstawowy punkt programu na obozie w Stręgielku.

 

Letnie obozy treningowe SEKCJI CHŁOPCÓW odbędą się w następujących terminach:

  STRĘGIELEK turnus  24 lipca - 6 sierpnia 2010  dla chłopców z roczników 1997 i młodszych;

  STRĘGIELEK  turnus  7 - 20 sierpnia 2010 dla chłopców z roczników 1992 - 1996

  MŁAWA  turnus  22 - 29 sierpnia 2010 dla chłopców wytypowanych przez kadrę trenerską.

1/ Każdy uczestnik obozu, który jeszcze tego nie zrobił, musi oddać najpóźniej w terminiedo dnia 9 czerwca br. do swojego trenera lub do sekretariatu MOS  "KARTĘ OBOZOWĄ" podpisaną przez rodziców, pielęgniarkę szkolną (szczepienia) oraz przez lekarza, który orzeka o zdolności do uczestnictwa w obozie. Bardzo ważnym wpisem jest podanie numeru PESEL uczestnika obozu.

Osoby, które mają aktualną ksiażeczkę zdrowia sportowca (ważną do końca obozów) mogą nie mieć w karcie obozowej orzeczenia lekarskiego, tylko dołączają do karty obozowej swoją książeczkę zdrowia sportowca i oddają ją razem z kartą do sekretariatu MOS lub do trenera prowadzącego grupę.
Uczestnicy obozu, którzy nie będą mieli  orzeczenia lekarskiego nie mogą uczestniczyć w zgrupowaniu treningowym, ponieważ ośrodek  nie przyjmie takiej osoby.
 

2/ Wszyscy uczestnicy obozów muszą mieć, przed wyjazdem na zgrupowanie treningowe, opłacone składki członkowskie w Uczniowskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym do końca wakacji, aby być ubezpieczonym na obozie. Według prawa osoba , która nie ma opłaconych składek nie jest już członkiem klubu i nie podlega zbiorowemu ubezpieczeniu, które podpisał klub z firmą ubezpieczeniową. Dlatego trzeba mieć opłacone składki przed obozem.


Przypominamy, że składki członkowskie, w wysokości 15 złotych miesięcznie , wpłacamy na konto Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego : 06 1020 1185 0000 4402 0080 5069

3/ Opłaty za obozy należy wnieść wyłącznie przelewem bankowym na podane przez trenerów konto, dołączone do karty uczestnika. Należy zwrócić uwagę na które konto wpłacane są pieniądze, ponieważ  poszczególne obozy na które wyjeżdża młodzież naszego ośrodka organizowane są przez dwie różne instytucje ! Termin wpłat na obozy do Stręgielka : najpóźniej do dnia 22 czerwca.

Obozy w Stręgielku są organizowane  przez placówkę oświatową , czyli Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 Wola i wpłatę na obóz w wysokości 650 złotych należy wnieść na konto MOS :   02 1030 1508 0000 0005 5044 0016

Obóz w Mławie jest organizowany przez Uczniowski Międzyszkolny KLub Sportowy WOLA i wpłatę w wysokości 650 złotych należy wnieść na konto : 06 1020 1185 0000 4402 0080 5069

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy