Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na UMKS MOS Wola Warszawa.

ZAMIAST FISKUSOWI PRZEKAŻ 1% PODATKU SIATKARCE i SIATKARZOWI! W ubiegłym roku nasz klub otrzymał od darczyńców w ramach akcji 1% podatku na wspomaganie działalności statutowej kwotę 9840,- złotych. Kwotę taką wpłacono na konto Fundacji Partnerstwo, a ta przekazała ją naszemu klubowi. W tym roku także liczymy na Państwa 1% podatku dochodowego.

Pod koniec 2013 roku Fundacja Partnerstwo wpłaciła na konto UMKS MOS Wola kwotę 9840, zł  za wpłaty 1% podatku od darczyńców, wypełniających zeznanie podatkowe za rok ubiegły. Sekcja męska wzbogaciła się o 7949- zł , a sekcja żeńska otrzymała 1846, -zł.

Nasz Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola Warszawa zawarł umowę z FUNDACJĄ PARTNERSTWO ( nr KRS 0000197334),  dzięki czemu uruchamiamy akcję wpłat 1% podatku dochodowego na wspomożenie działalności statutowej naszego klubu.

Zachęcamy wszystkich Rodziców naszych siatkarek i siatkarzy oraz Sympatyków naszego klubu do współpracy, dzięki której nasz Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola Warszawa, ul.Rogalińska 2  pozyska z Waszych wpłat 1% podatku - środki finansowe na rozwój sportowy młodzieży.

Więcej o Fundacji Partnerstwo możecie Państwo przeczytać na stronie www.sponsorsportu.pl/

ZAMIAST FISKUSOWI PRZEKAŻ 1% PODATKU SIATKARCE i SIATKARZOWI!

Nasz klub zawarł umowę z Fundacją Partnerstwo, dzięki czemu Fundacja zobowiązała się przekazać na UMKS MOS Wola w postaci darowizny środki 100% wpłat wskazanych w zestawieniu wpłat 1% podatku sporządzonego przez urząd skarbowy.

 

Oto szczegółowa informacja:

 

             1% na TWÓJ KLUB  -  UMKS MOS WOLA Warszawa

           

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

 

Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której   Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola Warszawa, ul. Rogalińska 2  pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

 

            W myśl przepisów  1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo  mogą przekazać:

-  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

-  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,

  19-procentowej stawki podatku.

 

            Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany  poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając :

-  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola Warszawa, ul. Rogalińska 2 (sekcja żeńska lub męska). Przeznaczona jest na to specjalna rubrykaInformacje uzupełniające( PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108  , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61).
 

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

124. Numer KRS  0000197334

Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.               

          zł.                  gr.

 I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie  z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

 126. Cel szczegółowy 1%              Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola, Warszawa ul. Rogalińska 2 , sekcja żeńska lub męska.

 128..

127  Wyrażam zgodę                

            X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże   100%  środków w formie umowy darowizny  na rzecz klubów wskazanych przez  darczyńców.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry