MOS WOLA Warszawa

http://www.moswola.pl/mos/o-nas/uczniowski-miedzyszkoln/12520,Komisja-Rewizyjna-UMKS-MOS-Wola.html
01.03.2024, 07:31

Komisja Rewizyjna UMKS MOS Wola

Komisja Rewizyjna UMKS MOS Wola wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 6 czerwca 2018 roku:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janusz PATRIAK

Sekretarz Komisji Rewizyjnej            -  Konrad COP

Członek Komisji Rewizyjnej              - Jakub MIECZNIKOWSKI

Opcje strony