MOS WOLA Warszawa

http://www.moswola.pl/mos/o-nas/samorzad-uczniowski-mos/8209,Samorzad-Uczniowski.html
07.12.2023, 05:59

Samorząd Uczniowski

 
Przewodniczący - Mateusz Taczała
Z-cz przewodniczącego - Maja Daca
Sekretarz - Wojciech Pawlak
Członek - Maja Wydmańska

Opcje strony