MOS WOLA Warszawa

http://www.moswola.pl/mos/o-nas/samorzad-uczniowski-mos/8209,Samorzad-Uczniowski.html
2021-10-26, 17:52

Samorząd Uczniowski

 
Przewodniczący - Michał Gawrzydek
Z-cz przewodniczącego - Oliwia Kosieradzka
Sekretarz - Michał Kulesza
Członek - Katarzyna Mazurek

Opcje strony