MOS WOLA Warszawa

http://www.moswola.pl/mos/o-nas/informacje-o-mos/309,Budynek.html
2021-11-29, 16:36

Budynek

BUDYNEK, w którym mieści się MOS WOLA

Budowa gmachu zaczęła się w 1912 roku, a otwarcie w 1922 roku. Projektantami byli Mikołaj Tołwiński z synem Tadeuszem, którzy zdobyli I nagrodę w konkursie architektonicznym, ogłoszonym w 1912 roku.

W 1922 roku otwarto w tym monumentalnym budynku I Miejskie Gimnazjum, które w 1928 roku otrzymało sławnego patrona - generała Józefa Sowińskiego, bohaterskiego obrońcę Woli w Powstaniu Listopadowym.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY "WOLA" istnieje od 1965 roku i zajmuje zachodnie skrzydło gmachu, usytuowane na osi wejścia głównego do budynku. W skrzydle tym przed II wojną światową mieściła się ogromna hala aktowa z kaplicą szkolną, a w chwili obecnej znajduje się hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz biura i sala pamiątek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego "Wola".

Budynek pozostaje pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Opcje strony