Aktualności

12.06.2015

Zapisy na zajęcia do MOS Wola na rok 2015/2016

Zapisy na zajęcia do MOS nr 6 WOLA

 
Informacje ogólne:
 
Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia do MOS Nr 6, które rozpoczną się we wrześniu 2015 roku będą przebiegały w wersji elektronicznej i papierowej – obie są obowiązkowe. Przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji oraz rekrutacji papierowej. Decyzję o przyjęciu kandydata na zajęcia podejmuje dyrektor placówki.
 
Działania:

Rekrutacja elektroniczna:

 1. Instrukcja elektronicznej rejestracji: http://www.pozaszkolne.edu.pl/moss_6/index.php?idpoz=4
 2. Adres rejestracji uczestników i kandydatów: http://www.pozaszkolne.edu.pl/moss_6/
 3. Wygenerowany i podpisany dokument należy złożyć w sekretariacie MOS Nr 6

Zasady rekrutacji do MOS Nr 6 na rok szk. 2015/2016: http://moswola.pl/mos/nabory/zasady-rekrutacji-do-mo/6712,Zasady-rekrutacji-do-MOS.html

 
Kandydat kontynuujący, który chce wybrać te same lub podobne zajęcia w placówce wychowania pozaszkolnego, do której uczęszczał w roku szkolnym 20114/2015:
 1. zapoznaje się z zasadami rekrutacji do placówki na jej stronie internetowej, w tym z terminami zapisów,
 2. rejestruje się poprzez stronę internetową swojej placówki,
 3. uzupełnia dane osobowe,
 4. dokonuje wyboru zajęć, w których uczestniczył lub podobnych,
 5. drukuje deklarację kontynuacji,
 6. podpisaną przez rodziców / opiekunów prawnych siebie, (o ile kandydat jest pełnoletni), deklarację kontynuacji składa w swojej placówce,
 7. osoba przyjmująca podanie potwierdza kryterium kontynuacji,
 8. jeśli kandydat ma potwierdzoną kontynuację, jest przyjęty na zajęcia.
Nowy kandydat:
 1. zapoznaje się z zasadami rekrutacji, w tym z terminami zapisów,
 2. przez stronę internetową rejestruje się na stronie elektronicznego systemu rekrutacji,
 3. zapoznaje się z ofertą zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
 4. wprowadza swoje dane osobowe,
 5. dokonuje wyboru zajęć,
 6. zaznacza spełniane kryteria,
 7. przygotowuje dokumenty potwierdzające kryteria,
 8. sprawdza termin ewentualnego badania uzdolnień kierunkowych,
 9. drukuje podanie,
 10. podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych / siebie, (o ile kandydat jest pełnoletni), podanie składa w sekretariacie.
 11. jeśli spełnia kryteria składa dokumenty (kopie) potwierdzające je, wraz z podaniem lub w terminie określonym przez dyrektora placówki (kopie dokumentów poświadczane są za zgodność z oryginałem przez rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata),
 12.  (kopie dokumentów poświadczane są za zgodność z oryginałem przez rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata),
 13. uczestniczy w badaniu uzdolnień kierunkowych w wyznaczonym terminie
 14. sprawdza czy został zakwalifikowany na wybrane zajęcia w placówce,
 15. jeśli kandydat nie został zakwalifikowany na wybrane zajęcia może od 1 września br. ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca,
 16. Nabór na pozostałe miejsca odbywa się na odrębnych zasadach.
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy