Aktualności

01.04.2004

Trener Piotr Tabor z MOS Wola współautorem badań

W najnowszym numerze miesięcznika "Sport Wyczynowy" 2004 (nr 1-2) opublikowany został artykuł , którego współautorem jest Piotr Tabor - trener MOS Wola

W "Sporcie Wyczynowym" ukazał sie artykuł pt "Biomechaniczne kryteria skuteczności techniki ataku w siatkówce" (strony 70-79), którego autorami są Piotr Tabor, Andrzej Mastalerz, Dagmara Iwańska z Zakładu Biomechaniki AWF w Warszawie.
Autorzy przeprowadzili badania, mające na celu określenie zależności pomiędzy wartościami wybranych parametrów kinematycznych ciała zawodnika a prędkością piłki i ocenę skuteczności ataku w piłce siatkowej.Każdy z 4 siatkarzy miał wykonać atak po rozbiegu z trzech różnych odległości i nadać piłce - podrzuconej pionowo - jak największą prędkość. Wykorzystując kinematograficzną metodę analizy ruchu uzyskano dane dotyczące przemieszczania i prędkości charakterystycznych punktów na ciele zawodnika , pozwalające na określenie przestrzenno - czasowej struktury tego zadania ruchowego. Badani filnowani byli za pomocą dwóch kamer JVC GR-DVL 9800 , z których pierwsza ustawiona była prostopadle do płaszczyzny ruchu w odległości 8 m, druga zaś - z tyłu badanego, w odległości 7 m. Dodatkowo analizowano czasy trwania poszczególnych faz ruchu. Analizy dokonano za pomocą programu APAS 2000 oraz arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Efektem badań jest szczegółowy opis poprawnej, efektywnej techniki ataku.

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy