Aktualności

06.07.2011

Komunikat w sprawie letnich obozów szkoleniowych

W czasie wakacji odbędzie się 8 zgrupowań szkoleniowych dla naszych wychowanków, począwszy od najmłodszych grup mini siatkówki, aż po juniorów. Prosimy o szybkie załatwienie wszystkich formalności.

  • Wakacyjne obozy MOS Wola
    Wakacyjne obozy MOS Wola

 

Komunikat w sprawie letnich zgrupowań treningowych młodzieży MOS Wola

            W czasie wakacji odbędzie się  8 zgrupowań szkoleniowych dla naszych wychowanków, począwszy od najmłodszych grup mini siatkówki, aż po grupy juniorów.                                        

Nasi młodzi sportowcy będą wypoczywać w: Stręgielku (2 turnusy), Rajgrodzie, Mławie, Cetniewie, Tomaszowie Lubelskim i Płońsku.
            Formalności związane z wyjazdem na obozy powinny już być załatwione. Tymczasem część osób jeszcze nie sfinalizowała do końca wszystkich spraw obozowych.

Ze względu na urlopy trenerów i pracowników sekretariatu MOS prosimy o szybkie załatwienie formalności. 

1/ Każdy uczestnik obozu, który jeszcze tego nie zrobił, musi oddać jak najszybciej do swojego trenera lub do sekretariatu MOS  "KARTĘ OBOZOWĄ" podpisaną przez rodziców, pielęgniarkę szkolną (szczepienia) oraz przez lekarza, który orzeka o zdolności do uczestnictwa w obozie. Bardzo ważnym wpisem w karcie jest podanie numeru PESEL uczestnika obozu.

Osoby, które mają aktualną książeczkę zdrowia sportowca (ważną do końca obozów) mogą nie mieć w karcie obozowej orzeczenia lekarskiego, natomiast dołączają do karty obozowej swoją książeczkę zdrowia sportowca i oddają ją razem z kartą do sekretariatu MOS lub do trenera prowadzącego grupę.
Uczestnicy obozu, którzy nie będą mieli  orzeczenia lekarskiego nie mogą uczestniczyć w zgrupowaniu treningowym, ponieważ ośrodek nie przyjmie takich osób.

2/ Wszyscy uczestnicy obozów muszą mieć, przed wyjazdem na zgrupowanie treningowe, opłacone składki członkowskie w UMKS do końca wakacji, aby być ubezpieczonym na obozie. Według prawa - osoba , która nie ma opłaconych składek nie jest już członkiem klubu i nie podlega zbiorowemu ubezpieczeniu, które podpisał klub.
Przypominamy, że składki członkowskie wpłacamy na konto Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego.

3/ Opłaty za obóz należy wnieść wyłącznie przelewem bankowym 
na podane przez trenerów konto, dołączone do karty uczestnika. Prosimy o pilne dokonywanie wpłat, ponieważ musimy już opłacać zaliczki w ośrodkach, gdzie odbędą się zgrupowania treningowe, a jesteśmy do tego zobowiązani umowami.

Należy zwrócić uwagę na numer konta, na które wpłacane są pieniądze, ponieważ  obozy na które wyjeżdża młodzież naszego ośrodka  są organizowane albo przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, albo przez placówkę oświatową , czyli Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 Wola, a konta bankowe tych dwóch organizacji są  inne. Trenerzy podali, na które konto wpłacać mają poszczególni uczestnicy obozu.


 Wszystkie osoby, które jeszcze nie załatwiły spraw obozowych prosimy o niezwłoczne dopełnienie niezbędnych formalności.

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy