Aktualności

15.06.2009

Komunikat w sprawie letnich zgrupowań treningowych MOS Wola.

Za kilka dni koniec roku szkolnego. W czasie wakacji zgrupowania treningowe. Wszystkie osoby, które jeszcze nie załatwiły spraw obozowych prosimy o niezwłoczne załatwienie niezbędnych formalności, według informacji zamieszczonych poniżej...

  • Ośrodek  Szkoleniowy
    Ośrodek Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku


Formalności związane z wyjazdem na obozy powinny już być załatwione. Tymczasem część osób jeszcze nie sfinalizowało wszystkich spraw obozowych. Ze względu na urlopy trenerów i pracowników sekretariatu prosimy o szybkie załatwienie formalności, bo potem będą kłopoty.

1/ Każdy uczestnik obozu, który jeszcze tego nie zrobił, musi oddać jak najszybciej do swojego trenera lub do sekretariatu MOS  "KARTĘ OBOZOWĄ" podpisaną przez rodziców, pielęgniarkę szkolną (szczepienia) oraz przez lekarza, który orzeka o zdolności do uczestnictwa w obozie. Ważnym wpisem jest podanie numeru PESEL uczestnika obozu.

Osoby, które mają aktualną ksiażeczkę zdrowia sportowca (ważną do końca obozów) mogą nie mieć w karcie obozowej orzeczenia lekarskiego, tylko dołączają do karty obozowej swoją książeczkę zdrowia sportowca i oddają ją razem z kartą do sekretariatu MOS lub do trenera prowadzącego grupę.
Uczestnicy obozu, którzy nie będą mieli  orzeczenia lekarskiego nie mogą uczestniczyć w zgrupowaniu treningowym, ponieważ ośrodek w Stręgielku nie przyjmie takiej osoby.

2/ Wszyscy uczestnicy obozów muszą mieć, przed wyjazdem na zgrupowanie treningowe, opłacone składki członkowskie w UMKS do końca wakacji, aby być ubezpieczonym na obozie. Według prawa osoba , która nie ma opłaconych składek nie jest już członkiem klubu i nie podlega zbiorowemu ubezpieczeniu, które podpisał klub.
Przypominamy, że składki członkowskie wpłacamy na konto Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego.

3/ Opłaty za obóz należy wnieść wyłącznie przelewem bankowym na podane przez trenerów konto, dołączone do karty uczestnika.

Należy zwrócić uwagę na jakie konto wpłacane są pieniądze, ponieważ  obozy na które wyjeżdża młodzież naszego ośrodka do Stręgielka są organizowane albo przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, albo przez placówkę oświatową , czyli Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 Wola, a konta bankowe tych dwóch organizacji są  inne. Trenerzy podali, na które konto wpłacać mają poszczególni uczestnicy obozu.
Trzeba więc wpłacać pieniądze niezwłocznie na konto wskazane przez trenera.
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy