Aktualności

29.10.2008

Nowa Rada Rodziców w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Wola.

W świetlicy ośrodka odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego WOLA. Przewodniczącym Rady Rodziców został wybrany na drugą kadencję pan Piotr Urbański.

  • Na zdjęciu nowa Rada Rodziców MOS Wola  i Komisja Rewizyjna
    Na zdjęciu nowa Rada Rodziców MOS Wola i Komisja Rewizyjna
W świetlicy ośrodka odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego WOLA. Przewodniczącym Rady Rodziców został wybrany na drugą kadencję pan Piotr Urbański.

Na początku zebrania dyrektor MOS Wola pan Krzysztof Zimnicki przedstawił zebranym rodzicom problemy ośrodka, mówił o sukcesach i trudnościach oraz podziękował za bardzo dobrą współpracę z Radą Rodziców.

Od 2007 roku bardzo zwiększyły się kompetencje Rady Rodziców w szkołach i placówkach oświatowych, takich jak MOS Wola. Rada Rodziców jest organem reprezentującym wszystkich rodziców uczestników zajęć. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem i Radą Pedagogiczną.

Rada Rodziców ma wiele zadań i nowe kompetencje, m.in. opiniuje zestaw programów nauczania w ośrodku, opiniuje projekt planu finansowego ośrodka, uchwala wspólnie z Radą Pedagogiczną program wychowawczy ośrodka i program profilaktyki.
Rada rodziców wyraża swoja opinię o pracy nauczyciela - trenera, przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego.

W dzisiejszym zebraniu powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich 30 grup trenujących w MOS Wola, ale nie wszyscy z tego skorzystali i wiele grup nie było reprezentowanych.

Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił sprawozdanie z działalności w kończącej się kadencji, skarbnik Rady pan Jerzy Kunysz zaprezentował sprawozdanie finansowe, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Mirosław Kramarski przedstawił sprawozdanie komisji i wnioskował o udzielenie absolutorium kończącej kadencję Radzie. Zebrani udzielili absolutorium Radzie Rodziców.

W kolejnym punkcie obard dokonano wyboru przewodniczącego Rady Rodziców na następną kadencję.
Wybrany został jednogłośnie na drugą kadencje pan Piotr Urbański.
Następnie wybrano sekratarza Rady Rodziców, skarbnika i członków Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.

Oto skład Prezydium nowej Rady Rodziców MOS Wola :

Przewodniczący : Piotr Urbański
Sekretarz : Anna Szewczyk
Skarbnik : Jerzy Januszewski
Członek Rady : Artur Jankowski

Komsja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący : Jerzy Kunysz
Członek : Iwona Sarnecka
Członek : Mirosław Kramarski
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy