Aktualności

27.06.2007

Informacja dla wyjeżdżających na obozy z MOS Wola i na wyjazd do Nadrenii-Westfalii.

Formalności związane z wyjazdem na obozy powinny już być załatwione. Tymczasem część osób jeszcze nie sfinalizowało wszystkich spraw. Ze względu na urlopy pracowników sekretariatu prosimy o szybkie załatwienie formalności, bo potem będą kłopoty.

  • Obozy MOS Wola
    Obozy MOS Wola

Formalności związane z wyjazdem na obozy powinny już być załatwione. Tymczasem część osób jeszcze nie sfinalizowało wszystkich spraw. Ze względu na urlopy pracowników sekretariatu prosimy o szybkie załatwienie formalności, bo potem będą kłopoty.

1/ Każdy uczestnik obozu, który jeszcze tego nie zrobił, musi oddać jak najszybciej do sekretariatu MOS  "KARTĘ OBOZOWĄ" podpisaną przez rodziców, pielęgniarkę szkolną (szczepienia) oraz przez lekarza, który orzeka o zdolności do uczestnictwa w obozie. Osoby, które mają aktualną ksiażeczkę zdrowia sportowca (ważną do końca obozu) mogą nie mieć w karcie obozowej orzeczenia lekarskiego, tylko dołączają do karty obozowej swoją książeczkę zdrowia sportowca o oddają ją razem z kartą do sekretariatu MOS.
Osoby, które nie będą miały orzeczenia lekarskiego nie mogą uczestniczyć w obozie.

2/ Wszyscy uczestnicy obozów muszą mieć, przed wyjazdem na zgrupowanie treningowe, opłacone składki członkowskie do końca wakacji, aby być ubezpieczonym na obozie. Według prawa osoba , która nie ma opłaconych składek nie jest już członkiem klubu i nie podlega zbiorowemu ubezpieczeniu.

3/ Opłaty za obóz należy wnieść wyłącznie przelewem bankowym na podane przez trenerów konto, najpóźniej do dnia 2 lipca br.
Należy zwrócić uwagę na jakie konto wpłacane są pieniądze, ponieważ  obozy na które wyjeżdża młodzież naszego ośrodka są organizowane albo przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, albo przez placówkę oświatową , czyli Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 Wola, a konta bankowe tych dwóch organizacji są  inne.
Trzeba więc wpłacać pieniądze na konto wskazane przez trenera.

------------------------------------------------------

Osoby, które wyjeżdżają na wymianę międzynarodową do Niemiec, do Everswinkel w Nadrenii-Westfalii, w terminie 6 - 14 lipca informujemy, że wyjazd jest o godz. 19,00 w dniu 6 lipca (piątek) z MOS Wola, przy ul. Rogalińskiej 2.
Opłatę manipulacyjną na ten wyjazd należy wpłacać na konto Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Mazowsza, który ubezpieczy wszystkich wyjeżdżających na wyjazd zagraniczny. Przypominamy o podaniu jak najszybciej do sekretariatu MOS-u numerów paszportu i numeru Pesel wszystkich wyjażdżających.
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy