Aktualności

29.11.2006

Wybrano nową Radę Rodziców w MOS Wola

W świetlicy klubowej odbyło się plenarne wyborcze zebranie Rady Rodziców. Dyrektor MOS podziękował dotychczasowej Radzie i wręczył pamiątkowe dyplomy. Zebrani rodzice wybrali 5-osobową nową Radę Rodziców, której przewodniczącym został pan Piotr Urbański.

  • Nowa Rada Rodziców już pracuje. Z prawej nowy przewodniczący p. Piotr Urbański
    Nowa Rada Rodziców już pracuje. Z prawej nowy przewodniczący p. Piotr Urbański

W świetlicy klubowej odbyło się plenarne wyborcze zebranie Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego WOLA. . Dyrektor MOS Wola pan Krzysztof Zimnicki podziękował dotychczasowej Radzie i wręczył pamiątkowe dyplomy dotychczasowemu przewodniczącemu , panu Mariuszowi Wisowi oraz sekretarzowi Radzy Rodziców , pani Annie Szewczyk. Zebrani rodzice wysłuchali sprawozdania z działalności kończącej kadencję Rady oraz udzielili jej absolutorium.
Głos zabrał także dyrektor MOS Wola pan Krzysztof Zimnicki , który omówił problemy i zasady współpracy z Radą Rodziców ośrodka sportowego, w którym trenuje około 500 dziewcząt i chłopców w 26 grupach.
Wybrano  5-osobową nową Radę Rodziców, której przewodniczącym został pan Piotr Urbański.

Oto skład nowej Rady Rodziców MOS Wola :

Piotr  URBAŃSKI  -  przewodniczący Rady Rodziców
Anna  SZEWCZYK - sekretarz
Jerzy KUNYSZ  -  skarbnik
Jacek STRZEŻEK - członek
Katarzyna STYPUŁKOWSKA - członek


Komisja Rewizyjna:
Małgorzata KOTULSKA - przewodnicząca komisji
Mirosław KRAMARSKI
Robert  ŁUKASZEWSKI
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy