Aktualności

21.11.2017

Prezes UMKS MOS Wola Krzysztof Zimnicki z Nagrodą Dobrej Woli

W Teatrze Dramatycznym na Woli im. T. Łomnickiego w dniu 20 listopada odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Dobrej Woli dla laureatów tegorocznej edycji, organizowanej przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy. Prezes UMKS MOS Wola Krzysztof Zimnicki otrzymał najwięcej głosów spośród nominowanych od mieszkańców oraz sympatyków i odebrał NAGRODĘ DOBREJ WOLI. Gratulacje!

 • Prezes UMKS MOS Wola Krzysztof Zimnicki z Nagrodą Dobrej Woli
  Prezes UMKS MOS Wola Krzysztof Zimnicki z Nagrodą Dobrej Woli
 • Pan K.Zimnicki odbiera Nagrodę Dobrej Woli w czasie uroczystej gali w Teatrze Dramatycznym
  Pan K.Zimnicki odbiera Nagrodę Dobrej Woli w czasie uroczystej gali w Teatrze Dramatycznym
 • Wszyscy laureaci tegorocznej Nagrody Dobrej Woli 2017
  Wszyscy laureaci tegorocznej Nagrody Dobrej Woli 2017
 • Uroczysta Gala w Teatrze Dramatycznym na Woli
  Uroczysta Gala w Teatrze Dramatycznym na Woli
 • Orkiestra Warsaw Camerata wystąpiła podczas gali
  Orkiestra Warsaw Camerata wystąpiła podczas gali
 • Znani aktorzy Cezary Żak i Artur Barciś wystąpili w czasie uroczystości.
  Znani aktorzy Cezary Żak i Artur Barciś wystąpili w czasie uroczystości.
 • Pełna widownia w Teatrze Dramatycznym na Woli w czasie uroczystej gali
  Pełna widownia w Teatrze Dramatycznym na Woli w czasie uroczystej gali

 

 

Dzielnica Wola m.st. Warszawy po raz trzeci chciała uhonorować osoby lub instytucje, które mają szczególny wpływ na obraz Woli.

Wyróżnienia III edycji Nagród Dobrej Woli zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się w poniedziałek (20.11.2017 r. ) w Teatrze Dramatycznym, Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego.

Czterech tegorocznych laureatów wybrali mieszkańcy i sympatycy Woli. Głosowanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. – Oddanych zostało 656 głosów, zarówno poprzez formularz internetowy, jak i w Urzędzie Dzielnicy Wola – powiedział  Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. Pozostałe cztery nagrody zostały przyznane przez kapitułę nagrody.

Najwięcej głosów z wszystkich nominowanych otrzymał prezes naszego UMKS MOS Wola pan Krzysztof Zimnicki.

Nagrodę Dobrej Woli wręczyli: Michał Sczerba - poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Krzysztof Strzałkowski - burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i pani Grażyna Orzechowska - Mikulska, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Dla licznie zgromadzonej publiczności, laureatów z lat poprzednich i tegorocznie nagrodzonych zagrała orkiestra Warsaw Camerata oraz wystąpili znani aktorzy Cezary Żak i Artur Barciś.

 

Poniżej przedstawiamy sylwetki nagrodzonych, które prezentuje strona Dzielnicy Wola m.st.Warszawy:

Największą liczbę głosów otrzymali:

 • Krzysztof Zimnicki - 173
 • Parafialny Zespół Caritas w Archidiecezji Warszawskiej przy Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP - 115
 • Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” – Oddział Warszawski - 110
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - 96

Zgodnie z regulaminem Nagrody Dobrej Woli czterech laureatów wskazuje Urząd Dzielnicy Wola. Laureatów wybrała specjalnie powołana w tym celu kapituła Nagrody Dobrej Woli w składzie:

 • Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola
 • Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola
 • Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola
 • Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola
 • Adam Hać, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola
 • Marek Sitarski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola

 

Nagrodę Dobrej Woli otrzymają również:

 • Janina Marciniak
 • Jan Jagielski
 • ks. Piotr Gaś
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Wola przy ul. Obozowej 63/65
 •  
 • Sylwetki laureatów III edycji Nagród Dobrej Woli:
 •  
 • Krzysztof Zimnicki

Krzysztof Zimnicki jest związany z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Wola od 25 lat. Był trenerem, przez dwie kadencje dyrektorem placówki oświatowej, a od 15 lat jest prezesem Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Wola przy MOS.
W sporcie dzieci i młodzieży pracuje od ponad 48 lat, pełnił różne funkcje społeczne w organizacjach sportowych. Drużyny UMKS MOS Wola zdobyły 36 medali w młodzieżowych mistrzostwach Polski. W młodzieżowym klubie z Warszawskiej Woli wychowało się czterech uczestników Igrzysk Olimpijskich: Arkadiusz Gołaś (Ateny), Zbigniew Bartman (Londyn), Fabian Drzyzga (Rio), Grzegorz Łomacz (Rio) oraz wielu medalistów młodzieżowych mistrzostw świata i Europy.

Parafialny Zespół Caritas w Archidiecezji Warszawskiej przy Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
Parafialnym Zespołem Caritas w Archidiecezji Warszawskiej przy Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP kieruje Proboszcz Parafii Zbigniew Godlewski, a wolontariuszkami w Zespole są: Marianna Krupińska, Elżbieta Kordowska i Barbara Marzec. Zespół świadczy pomoc charytatywną na terenie osiedla Koło. Członkowie Zespołu są zaangażowani w akcje i inicjatywy związane z niesieniem pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi.

Każdego roku przy parafii organizowane są śniadania dla dzieci po mszach roratnich. Zespół wspiera również ogólnopolskie zbiórki pieniężne na rzecz ludzi poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych, katastrof, a także na fundusze stypendialne dla biednej młodzieży podczas Dnia Papieskiego.

Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” – Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei od 30 lat niesie charytatywno-humanitarną pomoc medyczną osobom bezdomnym, skrajnie ubogim, niepełnosprawnym – mającym na co dzień problem z uzyskaniem świadczeń ze strony publicznej opieki zdrowotnej. Od 15 grudnia 1994 roku Stowarzyszenie prowadzi na terenie dzielnicy Wola przy ul. Wolskiej 172 Przychodnię Zdrowia dla osób nieubezpieczonych.

Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei jest organizacją pozarządową „Non-Profit”, która w stosunku do tych osób podjęła się trudnego zadania leczenia doraźnego, zabiegów pielęgniarskich i profilaktycznych. Wspomniana Przychodnia Zdrowia jest jedynym tego typu miejscem na terenie Warszawy, gdzie osoby bezdomne i ubogie mogą otrzymać nie tylko pomoc medyczną i diagnozę, ale również konkretna pomoc i wskazówki w wychodzeniu z kryzysu bezdomności.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. A w 1992 roku współtworzyło Radę Opiekuńczą dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy, w której pracuje nieprzerwanie do dziś.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Pomoc społeczna udzielana przez pracowników socjalnych wspiera osoby i rodziny w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

Janina Marciniak
Kapitan Janina Marciniak od wielu lat jest sekretarzem Społecznej Rada Kombatanckiej przy Zarządzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, która pełni funkcję doradczo-opiniującą przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z działalnością związków i stowarzyszeń kombatanckich na terenie Dzielnicy Wola.

Pani Janina Marciniak od lat 80-tych aktywnie działa w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, zrzeszającym osoby walczące  o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Od ponad 25 lat jest sekretarzem Zarządu ZKRPiBWP oraz sekretarzem Krajowej Rady Środowisk Żołnierzy AK przy Zarządzie Głównym.

Kapitan Janina Marciniak z tytułu działalności kombatanckiej została odznaczona m.in. krzyżami: Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”, Medalem Pro Memoria i Pro Patria.

Janina Marciniak jest również członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Jan Jagielski
Urodzony w roku 1937 w Toruniu, Jan Jagielski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z tytułem magistra geochemii. Przez trzydzieści lat był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Od 1981 r. Jan Jagielski czynnie angażuje się w dzieło opieki nad miejscami i zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich. W tym to roku powstał Społeczny Komitet Opieki Nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej, którego J. Jagielski był współzałożycielem, a od 1994 przewodniczącym Zarządu. W 1985 r. przystąpił do Stowarzyszenia ŻIH, od 1990 roku pełnił funkcję sekretarza Zarządu Stowarzyszenia ŻIH. Od 1991 r. jest pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie stał się twórcą i kierownikiem działu dokumentacji materialnych śladów obecności historycznej Żydów na ziemiach polskich.

Jest autorem licznych artykułów o cmentarzach żydowskich, opisywał również Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej. Jest współautorem Katalogu Zachowanych Synagog w Polsce i niezatartych śladów Getta Warszawskiego. Inicjował nazwanie jednego z wolskich skwerów imieniem Mieczysława Apfelbauma. Obecnie jest zaangażowany w projekt upamiętnienia słynnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma).

Odznaczony w 1998 r. Dyplomem Ambasady Izraela za opiekę nad zabytkami kultury żydowskiej w Polsce. Laureat Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w 2005 r. i Nagrody im. I. Sendlerowej przyznawanej przez Fundację Taubego w 2009 r.
(źródło: www.znak.org.pl oraz www.szih.org.pl)

ks. Piotr Gaś
19 listopada 2006 r. zgromadzenie parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wybrało ks. Piotra Gasia na proboszcza parafii, a 4 marca 2007 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie w urząd. Od 2009 roku ks. Gaś jest również członkiem Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego.

W roku 2005 ks. Piotr Gaś został uhonorowany nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w zakresie pojednania polsko-niemieckiego. 25 października 2006 r. Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) nadał ks. Piotrowi Gasiowi tytuł doktora honoris causa.

Decyzją Synodu Kościoła ks. Piotr Gaś został w 1996 r. powołany na urząd radcy duchownego Konsystorza. W kadencji Konsystorza 2011-2016 pełnił funkcję Sekretarza Konsystorza. W latach 2001 - 2012 był członkiem Synodu Kościoła jako przedstawiciel duchownych.

Ks. Piotr Gaś razem z Radą Parafialną jest zaangażowany w ratowanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej. Na przełomie roku 2008/2009 odrestaurowana została m.in. imponująca kaplica Halpertów, będąca największą kaplicą przedpogrzebową w Warszawie. Ks. Gaś współpracuje z wieloma wolskimi placówkami edukacyjnymi. Wspiera m.in. projekt Kotwice Pamięci, który realizują uczniowie Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady.

Nagroda wręczana jest podczas obchodów 500 lat Reformacji i jest wyrazem szacunku dla ks. Piotra Gasia oraz Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.
(źródło: www. bik.luteranie.pl).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Wola przy ul. Obozowej 63/65
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest ich następcą prawnym oraz korzysta z ich doświadczeń i dorobku. Działając od 1919 roku swoją tożsamość kształtuje w oparciu o 6 podstawowych zasad znajdujących odzwierciedlenie w realizacji aktualnych celów:

 • Równości szans wszystkich dzieci do: wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury,  zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych.
 • Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka.
 • Tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy oraz poglądów.
 • Wychowania w duchu patriotyzmu.
 • Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych oraz dyskryminowanych.
 • Działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

 

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy