Aktualności

24.10.2017

Rada Rodziców w MOS nr 6

Informacja po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Rady Rodziców Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 6

20 października 2017 r. odbyło sie Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6 w Warszawie. Uczestniczyli w nim wybrani na kadencję roczną Przedstawiciele Rady Oddziałowej. Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej. 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2017/2018

Pani Beata Kulik – Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Magdalena Malinowska – Sekretarz

Pani Agnieszka Ruclak – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Pani Agnieszka Kwiatkowska

Pani Aneta Kabala

Pan Mariusz Zieja

Nowo ukonstytuowanemu organowi życzymy owocnej współracy i satysfakcji z pracy na rzecz krzewienia sportu.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania kierujemy na ręce Rady Rodziców  oraz członków Komisji Rewizyjnej działającej na rzecz naszej społeczności w ubiegłym roku.

 

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy